Районният съд в Добрич одобри споразумение, постигнато между прокуратурата и 24-годишен мъж, заживял на съпружески начала с непълнолетна. Подсъдимият С.И. се призна за виновен в това, че през май 2019 г., в село Златия, област Добрич, като пълнолетно лице, без да е сключил брак, заживял съпружески с момиче, ненавършило 16-годишна възраст.

За извършеното деяние мъжът е осъден на 8 месеца пробация, която включва задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност два пъти седмично и задължителни срещи с пробационен служител. Наложено му е и наказание „обществено порицание“, което ще бъде изпълнено чрез поставяне на копие от постановения съдебен акт на видно място в сградата на кметството в село Златия.

Одобреното споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.

Справка, предоставена от Районния съд в Добрич, показва, че през изминалата 2020 г. в съда са разгледани три дела за съжителство с непълнолетни. Двама от обвиняемите са били освободени от наказателна отговорност, като са им наложени глоби в размер на 1000 лева. Един е бил осъден на пробация и обществено порицание.

През 2019 г. са образувани три дела от този вид, като и тримата обвиняеми са получили административни наказания – глоби.

 

Окръжен съд – Добрич

Връзки с обществеността

 

loading...