Общински ученически конкурс „Генерал Тошево през моята камера“

0
270
            В конкурса, посветен на  62-та   годишнина  от обявяването на Генерал Тошево за град, могат да участват ученици от I  до XII клас на училищата в града, разпределени в три възрастови групи. Участието е индивидуално или колективно до 3/трима/ ученици.

Първа възрастова група – ученици от I – IV клас

Втора възрастова група – ученици от V- VII клас

Трета възрастова група – ученици от VIII- XII клас

Целта е участниците в конкурса  да уловят  в един  фотографски кадър красотата на ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО и различни завладяващи сцени от живота на града през погледа на децата и  младите хора, като за целта използват не скъп фотоапарат, а камерата на своя телефон.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

• до 3 броя авторски снимки, формат JPEG с максимален размер на снимката до 10 МB всяка;

• фотографиите да са придружени с кратко заглавие, информация за мястото на което е направена снимката, трите имена на участника училище, ЦПЛР- школа, клуб, телефон и email за връзка, име на ръководител, ако има такъв;

• фотографиите да са актуални към датата на обявяване на конкурса;

• снимките да бъдат оригинални, без тяхното заснемане да излага на риск здравето и живота на техния автор и/или други участници;

От всяка възрастова група ще бъдат отличени I, II и III място и по две поощрителни награди, а наградените участници  ще получат грамоти и предметни награди.

СРОК: Краен срок за получаване на снимките е: 23 октомври 2022 г.  на е-mail:crd_gt2010@abv.bg

Церемонията по награждаването на победителите в   конкурса ще е на 1 ноември  в 10.30 ч пред входа на Община Генерал Тошево.

Наградените снимки на участниците във фотоконкурса ще бъдат включени във фотоизложба и ще могат да бъдат разгледани от жителите и гостите на града.

С участието си в конкурса авторите предоставят правата върху снимките за използването им с нетърговски цели от ЦПЛР-Център за работа с деца и Община Генерал Тошево. В случай на използване на снимките, имената на авторите задължително ще бъдат посочвани.

Информираме Ви, че личните данни на участниците в конкурс „Генерал Тошево през моята камера” ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и в съответствие с Вътрешните правила на ЦПЛР-Център за работа с деца.

Уведомяваме Ви, че снимки или видеозаписи, включващи участници в конкурса  организиран от ЦПЛР- Център за работа с деца, могат да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронните и печатните медии.