Светослав ПЕТКОВ: Ние от „Републиканци за България“ искаме да върнем на хората усещането за справедливост и нормалност

 

– Добруджанци Ви познават като активен млад човек. Но не всички. Какво трябва да знаят за Вас?

– Чисто биографично – на 38 години съм, завършил съм „Стопанско управление“, от 15 години до мен има жена, която ме вдъхновява и ми помага да покажа най-доброто от себе си, загубих баща си в тийнейджърска възраст и смело мога да кажа, че от малък съм научен да работя, от години се опитвам да развивам малък бизнес в сферата на новите технологии, свързани със строителството. А по-скоро емоционално, отколкото като биография – имам мисия да помагам за спасяването на бездомните животни, освен това съм със силно развито чувство за справедливост и липса на чувство за страх за собствената кожа, така че – често съм на първа линия, когато става дума за защита на справедлива кауза, свързана с чисто човешки права или защита на интересите на Добруджа…

– Кои са Вашите приоритети, за които ще работите?

– Категорично ще работя за законодателство в полза на Добруджа. На първо място за децентрализация. Защото по този начин всеки регион – включително Добричка област, ще има лостове за развитие. От данъчна система до специални условия за инвеститорите. Ще работя за създаване на възможност за екологичен туризъм по Северното Черноморие, с възможности за изграждане на лека туристическа база, която да не е в загуба през зимния сезон. Ще работя за забрана на проучването и експлоатацията на шистов газ, тъй като съм твърдо убеден, че това ще доведе до замърсяване на питейните подпочвени води. Ще търся начини за стимулиране на инвестициите в хранително-вкусовата промишленост, както и за връщане на големите данъчни фирми – да се отчитат в добруджанските общини, така в Добруджа ще постъпват повече данъци за собствено развитие, което ще стимулира и общините да подпомагат бизнеса. И като споменах общини, мисля, че трябва да бъде преразгледано районирането, трябва някои общини да бъдат слети, за да се  намалят административните разходи и да се оптимизира обслужването на хората. Град Добрич например е изкуствено отделена от естественото си развитие община.

Мисля, че трябва да се работи активно за освежаване на железопътната връзка с Румъния, както и за изграждане на трилентов път Добрич-Варна.

Както и съм убеден, че е нужно задълбочено проучване на демографския проблем и изработване на програма за уедряване на определени селища, за да не се губят пари в излишни пътни връзки, водоснабдяване и други комуникации. Трябва да се работи активно за съживяване на животновъдството в малките лични ферми, за подпомагане на градинарството в районите с подпочвени водни източници и термални води за оранжерийно производство, в полза на туризма.

Като приоритет съм си начертал търсенето на начин за създаване – на основата на Добруджанския земеделски институт, на Висше селскостопанско училище или университет, както и създаването на регионална земеделска борса, която да спре спекулациите със зърно, горива, торове, препарати… Мисля, че е крайно време да се извади на светло, със закон арендаторството, подобно на земеделския закон във Франция, който разпорежда, независимо от годишните добиви, точно определена рента по категории земя, по вид сята селскостопанска култура, задължително торене, договори не по-краткотрайни от 5 години…

И не на последно място смятам, че бъдещият парламент трябва да работи в посока на това да се дава възможност на общините да заселват хора с българско гражданство и българско самосъзнание, живеещи извън България.

Както виждате, мисля в много посоки и всички те са в името на по-доброто бъдеще на Добруджа. Защото, ако ние – местните хора, не се погрижим за това бъдеще, няма кой да се сети за нас.

Искам да подчертая и нещо, което аз не наричам приоритет, а мисия, а именно – грижата за бездомните животни. И най-вече – прилагането на законодателството, добро само по себе си, по отношение на садистите, които умишлено вредят на животните. Смятам, че е безусловно задължително да има реално действаща зоополиция, която да реагира адекватно на подобни извращения и този тип хора, които – за съжаление, съществуват между нас, да получат заслужено наказание!

– Като човек, който има собствен бизнес, предвидима ли е бизнес средата у нас?

– Бизнессредата е не просто непредвидима, тя е непоносима. И не заради Ковид кризата, която „оголи нервите“ на проблемите. Проблемите съществуват от години. И те са свързани с общата несигурност, ширещата се корупция, щуробаджанащината, протекционизма за определени фирми. В това, че животоспасяващи отрасли са „подарени“ на свои хора, а за останалите няма не само стимули, но дори и елементарно разбиране от страна на институциите. Всеки е оставен да се спасява сам…И още нещо, което гони инвеститори или кара предприемчиви хора просто да си потърсят топла „държавна службичка“ – по отношение на бизнеса у нас превенция няма. Затова пък има десетки санкциониращи органи, които често търсят запетайката, заради която да бъдеш глобен, наказан, да се чувстваш некадърник и престъпник. Вероятно в държава с унищожена икономика това е добър вариант да се пълни празната държавна хазна, но за хората, които често се опитват да оцеляват с малък семеен бизнес, този подход е пагубен. Той е и една от причините много предприемчиви хора да напуснат България и да си търсят шанс за реализация някъде другаде…

– Семейните, микро-, малките и средни бизнеси са гръбнакът на всяка икономика.  Голям процент са и самонаетите лица? Какви политики предвиждате за тях?

– Републиканци за България поставят развитието на малкия и среден бизнес в центъра на своята програма, защото само създаването на стабилна и предвидима бизнес среда  може да даде тласък на развитието на икономиката. Предвиждаме създаване на нови работни места, стимулиране на инвестиционния интерес и предприемачеството, допълнителни възможности за професионална и лична квалификация и реализация. Планираме специални данъчни отстъпки и финансови стимули за малките и средни предприятия, както и за стартиращия бизнес. Планираме изграждане на бизнесхъбове, чиято цел е да работят съвместно с вече утвърдените фондове за набиране на капитал и да осигурят необходимата експертна и логистична подкрепа на стартиращи и вече съществуващи фирми. По този начин ще подпомогнем  растежа на фирмите и ще подпомогнем процеса на намиране на  нови пазари за техните стоки и услуги. Ние сме напълно наясно, че само развитието и подпомагането на развитието на малките и средни фирми, на семейния бизнес, може да повиши чувствително доходите на хората и да подобри начина им на живот. Затова сме категорични, че това развитие може да бъде подпомогнато по метода на стимулирането, а не на санкционирането! Много често трябва само малко помощ, за да се превърне една идея от лична или семейна мечта в истински печеливш бизнес-проект. Ние смятаме че можем да помогнем на този процес.

– Как могат да бъдат преодолени различията между големите градове и по-малките населени места? 

– През последните години тези различия станаха като бездна. И не мисля, че могат да бъдат напълно преодолени, поне в обозримо бъдеще. Но, ако има воля да се сложи начало на подобен процес, то непременно трябва да се случи толкова отдавна говорената децентрализация. Нека всеки регион получи възможността и правото да обедини интелекта на хората на своята територия и всички заедно да могат да начертаят визия за бъдещето на своя регион – според природните дадености, достиженията до момента в различни сфери на икономиката. Но това не бива да бъде само на книга, защото и сега имаме тъй наречените планове за интегрирано развитие, само че – за да се случат, на отделните населени места им трябва разрешение отгоре, трябват им и финанси. Нека местните референдуми станат напълно регулярен метод за вземане на общи решения за бъдещето на определен регион. Нека по-голяма част от приходите остават в общините, за да могат местните управи да боравят с тях, за да създават по-добър микроклимат. Нека имаме правото на местно ниво да решаваме с какви стимули да привличаме – било инвеститори, било специалисти в оголените сектори на живота. За това бих работил като законотворчество, защото именно законодателството трябва да даде право на всяко населено място да покаже най-доброто от себе си, за да могат и малките населени места да станат привлекателни и хората да не бягат от тях, за да търсят по-достоен начин на живот – било в столицата, било в чужбина…

– Какви са приоритетите на партията в областта на регионалната политика?

– Въобще приоритет в бъдещата дейност на партията е образованието. Смятаме, че само добре образовани хора, хора мислещи и търсещи, биха могли да рестартират „запъналото колело“ на България и да дадат тласък на пътя ни напред. Затова, по отношение на регионите сме категорични, че всички трябва да имат справедлив достъп до качествено висше образование. В тази връзка предвиждаме изграждане на иновативни университетски кампуси в изостаналите райони на България, както и изграждане на центрове за професионална подготовка на кадри, съобразени с изискванията на местния бизнес. Приоритет е, разбира се, здравеопазването – най-важната за хората от регионите сфера, в която има да се работи много и по която имаме специална сериозна програма за поетапно преодоляване на проблемите. Приоритет ни е електронното управление на процесите и на живота въобще. Приоритет ни е създаването на по-стабилна бизнес-среда, за която говорихме. И най-вече приоритет ни е – като спазваме правилата, да върнем държавата на хората, да им върнем усещането за справедливост и нормалност, да им върнем надеждата, че утре ще бъде по-добре от днес!

Републиканци за България

loading...