В с.Бранище ще бъде изградена нова детска градина с инвестиция за близо 663 хил. лева.

0
151

В община Добричка ще бъде изградена нова детска градина с инвестиция за близо 663 хил. лева. Кметската управа вече обяви обществена поръчка за изготвяне на инвестиционен проект и за строителството на образователното заведение в село Бранище, което ще бъде дом на близо трийсет деца.

Всяка от двете групи деца ще разполага със спалня и занималня с кът за хранене. В детската градина ще има зала за спорт, музикални занимания и игри. В двора ще бъдат оборудвани две открити площадки за игра, както и една обща за физкултурни дейности на двете групи с площ 70 квадратни метра, според обявената обществена поръчка.

В новата сграда ще бъдат обособени и кухненски блок, склад, здравен и методически кабинет, сервизни помещения. Общината изисква от проектантите да предвидят възможности за адаптиране на помещенията в градината, ако настъпят промени в броя на децата и учебните програми.

Общината ще приема оферти на кандидатите за публичното състезание до 6 юли.