Вчера /2 декември/ за поредна година в две училища – ОУ „Христо Смирненски” и  ОУ „Н.Й.Вапцаров“ в Добрич, стартира „Топъл обяд“. В двете групи 40 ученици в продължение на 75 учебни дни ще получават топла храна в рамките на програма  “Партньорска мрежа за благотворителност”. Проектът се изпълнява с финансиране от НС на БЧК и със собствен принос на областната червенокръстка организация и ще приключи на 31 март 2020 г.

Обхванатите ученици са от многодетни семейства с ниски доходи, полусираци, деца на безработни и деца, отглеждани от настойници.

Включването на децата в проекта ще ограничи хранителния дефицит, ще окаже положително  въздействия на физическото им развитие и ще подобри учебно възпитателния процес. 

 ОС на БЧК – Добрич

loading...