Препоръки и проектни идеи, свързани с иновативното управление на трансграничното кутурно наследство на рибарските общности, ще бъдат разгледани по време на финалната пресконференция по проекта „Мемофиш“ в Силистра на Никулден. Основна тема на събитието е окончателният вариант на създадения по проекта стратегически документ „Културата има значение!“, обогатен с идеите на участниците в проведените в последните шест месеца дискусионни срещи – по време на Нощ на музеите в Русе, срещата „Дунав на поколенията“, академичния форум и младежкия иновационен лагер в Силистра

Домакин на финалната пресконференция е Сдружение „Паралел – Силистра”, партньор в проект „Мемофиш“. Памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“, в който участват също Регионалният исторически музей Русе, сдружение „Акчес“ и Местната инициативна рибарска група от Кълъраш, а водещ партньор е Българо-румънската търговско-промишлена палата. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма Интеррег V-A Румъния – България.

Финалната пресконференция ще се проведе на 6 декември 2019 от 11.30 ч. в ресторант „България“, ет. 2.

loading...