По обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Добрич, съдът призна за виновен частен земеделски производител, който в периода септември-ноември 2010 г., при условията на продължавано престъпление, е избегнал плащането на данъчни задължения в размер на 17 860,02 лева. Съдът наложи на 79-годишния Т.С. административно наказание – глоба в размер на 1000 лв., тъй като мъжът не е осъждан и е възстановил окончателно причинените имуществени от престъплението вреди, както и не е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК.

Частният земеделски производител бил обвинен за данъчно престъпление по чл. 255 от НК, което било установено след възлагане на ревизия на Т.С. за период от 2010 г. Основната дейност на частния земеделски производител през ревизирания период била обработването на земеделски земи в землищата на община Добрич.

Като резултат от ревизията, след извършен анализ на определени сделки на обща стойност 89 300 лева между Т.С. и няколко фирми – преки доставчици, станало ясно, че доставките между фирмите и земеделския производител са фиктивни и не са били реализирали изобщо. Въпреки че не е имал право да приспада данъчен кредит в размер на 17 860,02 лева, Т.С. се е възползвал от фактури с невярно съдържание при воденето на счетоводството си и е ползвал приспадане на сумата.

Определеното от Окръжен съд – Добрич наказание подлежи на обжалване пред Апелативен съд.НДТ

loading...