Една от най-знаковите сгради в Добрич – на художествената галерия, обявена за паметник на културата, ще бъде реставрирана, съобщават от общината.
Сградата, чийто архитектурен облик е характерен за неокласицизма, е строена за съдебна палата в периода 1932-1937 година – по време на румънската власт в Южна Добруджа. По-късно с Крайовския договор зданието е предадено на българската държава и в него функционират различни институции, като през 80-те години на миналия век е адаптирано за галерия, припомнят от общината.

Сградата е сред малкото запазени в архитектурната памет на Добрич и респектира с внушителен обем, но по всяка една от фасадите има проблемни участъци, които нарушават облика й, посочва заместник-кметът Емилия Баева в доклад до общинския съвет.

Поради ерозията на времето фрагменти от корнизите падат и са опасни за пешеходците. Има и пропукани и паднали фасадни плочи, рушат се елементи на терасата над входа на галерията, през който преминават и хора с увреждания. Нарушена е целостта на колоните и при друг вход. За сградата трябва да се предприемат спешни реставрационни дейности, които вече са съгласувани с Националния институт за недвижимото културно наследство, посочва заместник-кметът.

Общинският съвет ще обсъди на предстоящото си заседание мерките, за които кметската управа предлага да се търси финансиране от 100 000 лева по проекта “Красива България”, съобщи Юлия Христова, кореспондент на БТА.