Общинският съвет на Добрич даде съгласие ДКЦ I в Добрич да закупи до края на 2020 г. мини вертикален ламинарен бокс клас – II. Медицинското оборудване осигурява защита на пробите за изследване, околната среда и медицинския персонал в микробиологична лаборатория.

Ламинарният бокс ще бъде използван при ежедневните изследвания на биологични материали – носни и гърлени секрети, храчки, секрети от устна кухина, бронхиални секрети и др. При обработката на тези материали е възможно отделянето на микроаерозоли, съдържащи инфекциозни агенти /микроби и вируси/, което налага повишаване на сигурността. Във връзка с обявената от СЗО пандемия от COVID-19, закупуването му ще даде възможност за предоставяне на по-качествена медицинска услуга и повишаване сигурността на персонала в лечебното заведение.Общата прогнозна стойност за закупуване на „Мини вертикалният ламинарен бокс клас – II“,  е до  12 300 лв. без включен ДДС.

loading...