13-та поред трудова борса се проведe вчера /11 май/ в Каварна. Тя бе специализирана в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството.

Важното за хората от общината събитие беше открито лично от кмета Елена Балтаджиева, която изрази надежда работодатели и бъдещи работници да намерят своя общ интерес и община Каварна да бъде напълно подготвена и кадрово обезпечена за предстоящия туристически сезон. 10 работодатели заявиха свободни работни позиции и разговаряха с потенциални служители. Много жители на общината проявиха интерес към направените предложения за работа. Сред търсещите изява на трудовия пазар имаше и украински граждани, потърсили убежище от военните действия на територията на община Каварна.