В навечерието на стартана новата учебна година се обърнахме с въпрос към директора на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ в Добрич Тошко Керанов във връзка с необичайната установка, в която трябва да бъде провеждан учебният процес, както и с необходимостта от различна организация, с цел запазване здравето на деца и преподаватели.

Ето какво сподели той за читателите:„Новата учебна година ще започнем необичайно във връзка с COVID19 – без пищни тържества и фанфари. Тържествено посрещане в класната стая ще има само за най-новото попълнение на училището – децата от 1 клас. Преди започване на учебната година определихме правила за работа и мерки за намаляване на рисковете от разпространение на COVID 19, които бяха обсъдени и приети на заседание на Педагогическия съвет. Най-общо тези правила и мерки се изразяват в следното: Задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса, разписани от Министерството и включени в нашите правила са:

* Носенето на маска или шлем е задължително в общите закрити части на учебната сграда за всички ученици и учители, в това число и външните на институцията лица.

* В класните стаи и други учебни помещения носенето на средствата е задължително от учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка. Става въпрос за учителите от среден етап. При учителите от начален етап, които преподават само в една паралелка, носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание. Носенето на маска/шлем от учениците в класната стая е по тяхно желание. Тъй като нашето училище е на колела, носенето на маска в училищните микробуси е задължително за учениците и дежурния учител. Маските за учениците се осигуряват от децата, респективно техните родители.

* Необходимо е ежедневно двукратно – преди началото  и след приключване на смяната – влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове, бюра, чинове, врати, дръжки, прозорци и др. При наличие на потвърден случай на COVID19,  хигиенните и дезинфекционни мероприятия трябва да се увеличат до 4 пъти на ден. Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие. Във всички санитарни помещения и тоалетни в училище е необходимо да се следи за изразходването и своевременно осигуряване на течен сапун или дезинфектанти, еднократни салфетки, тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука.

* В случай на установен заразен учител или учител, той се изолира в обособена за целта свободна класна стая до изпращането у дома.

* Осигурява се топла течаща вода и сапун във всяко санитарно помещение. Поставят се автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на входа на училището и учителската стая. Създават се навици за миене на ръце.

* Определя се от директора лице, отговорно за организацията и спазването на правилата във връзка с епидемията.

* Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки по време на междучасие и при осъществяване на заниманията по интереси. При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове се прилагат актуалните здравни регулации на МЗ.

* Осигуряване на дистанция между паралелките.

 

Други препоръчителни мерки, които ще спазваме:

* Отказ от кабинетна система, при която учителите се местят, а не учениците.

* Отделяне на паралелките от начален етап на отделен етаж – 1 и 2, среден етап – 3 етаж.

* Използване на един учебен чин от един ученик.

* Осигуряване  разстояние между първите чинове и учителите.

* Определени са правила за влизане и излизане в сградата на училището – различен вход/изход за начален и среден етап за голямо междучасие.

* В столовата – хранене по график и обособени зони за отделните паралелки.

* В училищния двор – разделя се на зони за отделни паралелки.

* Физкултурният салон ще се използва само в месеците, когато не е възможно провеждането на часове на открито.

Разработили сме и правила в случай на положителен резултат на COVID 19 по метода PCR на ученика и правила за подпомагане на преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние.

В общи линии и при най-синтезиран вид това са правилата за работа и мерките за намаляване на риска от разпространение на COVID 19.

„Надявам се – въпреки необичайната и не лека ситуация, в която ще ни се наложи да учим и работим, годината да бъде успешна– сподели още Тошко Керанов. – И искам още веднъж да изразя благодарност към госпожа Юлияна Гианти, една родолюбива българка, която ни дари 4000 лв. за подпомагане на децата от училището в трудните дни на карантината.В най-скоро време г-жа Гианти ще основе фондация. Ние – като училище,ще се постараем да създадем организация, която ще даде възможност на г-жа Гианти да помага и вбъдеще. Защото и училището, и най-вече децата, имаме нужда от помощта на всеки сърцат добруджанец, готов да подаде ръка!

 

 

loading...