С близо пет милиона актуализират бюджета на Балчик

0
209

Предстои актуализация на сборния бюджет на община Балчик за тази година. В тази връзка на 14 октомври е насрочено публично обсъждане от 14,00 часа в заседателната зала на местната администрация, проектът е публикуван на интернет страницата www.balchik.bg

От справките става ясно, че първоначалната рамка от почти 31 милиона набъбва до 35, 671 млн.лв. Причините – предоставени трансфери от министерства и ведомства, както и и решения на Общински съвет – Балчик.

При данъчните приходи са актуализирани туристическият данък и налогът върху недвижими имоти, които още в края на август са изпълнени над 80 процента. Курортната такса се покачва с още400 000 лева  и става 1,6 млн.лв., а данък сгради е завишен със 100 000 лева или общо 2,3 млн.лв.

При неданъчните е заложена актуализация на голям бройпараграфи, сочи проектът, като по-значителнакорекцияе извършена при приходите от наеми на земя. Те са вече преизпълнени с малко над два процента и се увеличават с общо 100 000 лева, или общо над 1 млн. лева. Над 80 на сто спрямо началния план е и изпълнението на такси за технически услуги. Завишават се още плановете за приходи от продажба на сгради и земя. С 200 хиляди над планирания милион се покачват очакванията от концесии.

В разходната част, бюджетът в делегираните от държавата дейности се запазва – 15, 872 млн.лв. С 11 на сто се актуализират парите за местни дейности (общо на19,799 млн.лв.)Завишениетоенай-голямовдейност “Чистота”, с 800 000 лева, представляващи разходи за подземни контейнери и допълнителни контейнери за строителни отпадъци.200 хиляди над първоначалните 400 хиляди се добавят за ремонт на пътната настилка в редица селища -Гурково, Царичино, Кремена, Дропла, Змеево, Преспа, Стражица, Безводица, Ляхово, Тригорци и Дъбрава. 100 хиляди лева се разпределят допълнително за покриване разходите за електроенергия на уличното осветление. С 400 хиляди се покачват парите по програмата за туризма, в точка текущи ремонтни дейности на уличната мрежа в Балчик и някои села. Капиталовата програма е увеличена общос821 хил. лв.

https://bnr.bg/