Регионалната библиотека “Дора Габе” в Добрич ще внедри автоматизиран модул за аналитично описание на статии, съобщават от културния институт за новия проект. Инициативата получава финансова подкрепа от Националния фонд “Култура”.

В новата платформа ще се създаде и поддържа база данни за публикации, а богатият краеведски фонд на библиотеката ще бъде още по-добре представен в интернет пространството. Липсата на този модул досега затрудняваше библиотечната работа и обслужването на читателите, посочват от културния институт.

В рамките на проекта ще бъде направен и редизайн на уеб сайта на библиотеката, за да се осигури достъп до услугите на книгохранилището от всяка точка на света и от всякакъв вид устройство. В библиотеката ще бъдат закупени  и мобилни мебели за общите пространства, така че в по-уютна  и предразполагаща среда да бъде привлечена и нова читателска публика. Културният институт ще придобие и интерактивен дисплей за прожекции, презентации, озвучаване, краеведски прояви, открити уроци, семинари, обучения и други.

С проекта, който разполага с ресурс от близо 23 700 лева, специалистите ще придобият нови умения в използването на информационните технологии, а самата библиотека ще се утвърждава като модерен център за съхраняване на културно-историческото наследство, допълват от институцията.

БТА