ПРЕБРОЯВАТ СТОПАНСТВАТА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ

0
1062

 

 

На 27 август в сградата на Областна Администрация в гр. Добрич се проведе първото заседание на Областната комисия по преброяването на земеделските стопанства през 2020 г., определена със Заповед № РД 09-756 от 26.07.2019 година на министъра на земеделието, храните и горите за Област Добрич.

Председател на комисията е директорът на Областна дирекция „Земеделие“-гр. Добрич – инж. Десислава Иванова. В комисията участват представители на: Областна администрация – Добрич, Областна дирекция по безопасност на храните – гр. Добрич, Областна дирекция на Държавен фонд земеделие – гр. Добрич, Териториално статистическо бюро – гр. Добрич, Териториално звено на “ГРАО“ – гр. Добрич, Община Добричка, Община Каварна, Добруджански съюз на зърнопроизводителите, експерти по  агростатистика при Областна дирекция „Земеделие“ гр. Добрич и на Асоциацията по развъждане на черно-шарената порода в България.

На първото заседание бяха обсъдени и приети Вътрешни правила за работа на Областната комисия по преброяването – Добрич. Бе обсъдена и информация за подготовката на пробно преброяване.

На територията на Област Добрич пробното преброяване ще се проведе в 72 стопанства в следните населените места: с. Видно, общ. Каварна и с. Божурец, общ. Каварна. За анкетирането на част от стопанствата ще бъде нает външен анкетьор, а останалата част – от експерти на ОДЗ Добрич. Пробното преброяване на земеделските стопанства започва на 1 септември, като до 10 септември стопаните ще имат възможност онлайн на специална платформа да попълнят въпросника. Между 11 септември и 11 октомври пробното преброяване ще се извършва на място от анкетьорa.

Целта на пробното преброяване е да се проверят в реални условия организацията, провеждането, инструментариумът на преброяването и онлайн въвеждането на индивидуалните данни.

Официалното преброяване ще се проведе между 1 септември и 18 декември 2020г.

Подобни проучвания се провеждат на определени периоди по препоръка на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО), Регламент (ЕС) 2018/1091 и Закона за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г., обн. ДВ, бр. 22 от 15.03.2019 г. . Събират се данни за използваната земя, отглежданите животни, ползваната земеделска техника, работна сила и други променливи.

В Република България преброявания на земеделските стопанства по изискванията на Европейския съюз са проведени през 2003 г. и 2010 г. НДТ

 1. ДОБРУДЖАНЦИ
 2. ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
 3. ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
 4. МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
 5. БЪЛГАРИТЕ
 6. РИБОЛОВ
 7. ГЮВЕЧ
 8. БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
 9. България – Китай 中国保加利
 10. ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
 11. ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
 12. ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА 2: жени – пари – власт
 13. ЗВЕЗДИТЕ НА ИНСТАГРАМ – STARS OF THE INSTAGRAM – ЗВЕЗДЫ ИНСТАГРАМА