Община Генерал Тошево ще получи финансиране по Проект “Красива България” за поредна година

0
244

Общината ни е сред 30-те класирани администрации с одобрени проектни предложения към Националната програма със социална насоченост

Проектът  „Ремонт на прилежащо пространство на Ученическо общежитие гр. Генерал Тошево“ е  по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”. По тази мярка са  одобрени  още 29 проекта на общини от цялата страна.

Проектът  „Ремонт на прилежащо пространство на Ученическо общежитие гр. Генерал Тошево“ е на  стойност –  291 602 лв. с ДДС, като финансирането от страна на Проект „Красива България“ е  –119 557 лв., а частта за съфинансиране от страна на Община Генерал Тошево е  172 045 лв. Предвидени са подмяна на настилките около Ученическото общежитие, съответно ще бъде премахната старата и на нейно място ще бъде положена нова, а на паркинга ще бъде положен асфалт. Освен това ще бъде монтирано парково осветление с енергоикономични осветителни тела и подменена оградата.

С изпълнението на предвидените строително-монтажни дейности в проекта ще се подобри изцяло заобикалящата среда в образователната институция и ще се осигурят условия за ефективно протичане на изнесените дейности.

Заедно с това, в проекта се предвижда и обучение на наетите лица.

С помощта на Проект “Красива България” в периода от неговото стартиране досега в община Генерал Тошево са осъществени над 10 значими строителни ремонта по административната, културната и социалната инфраструктура.