дом Акценти Община Генерал Тошево предоставя грижи за хора в неравностойно положение

Община Генерал Тошево предоставя грижи за хора в неравностойно положение

0
370

Над 150 възрастни хора с увреждания, и в невъзможност за самообслужване получават интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Социалната подкрепа е осигурена по проект „Грижа в дома – община Генерал Тошево“, финансиран с 545 032 лв. от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Предоставят се социални грижи включващи поддържане на личната хигиена, почистване на дома на потребителя, доставка на храна и хранителни продукти, заплащане на битови сметки и заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите), психологическа подкрепа и предоставяне на информация за профилактика на здравето и значими заболявания.

По проекта са назначени 29 домашни санитари, 2 медицинска сестри, сътрудник социални дейности, социален работник, психолог, шофьор и технически сътрудник. Те се преминали въвеждащо и надграждащо обучение. Осигурени са им лични предпазни средства, дезинфектанти и работно облекло.

Почасовите мобилни интегрирани здравно-социални услуги и психологическа подкрепа ще се предоставят до март 2024 г.

Проектът „Грижа в дома – община Генерал Тошево“ продължава и надгражда дейностите на изпълнявани от общината социални проекти „Патронажна грижа“ от 2020 г., с което е осигурена непрекъсваемост в предоставянето на грижа на нуждаещите се лица.

Росица Петрова, началник на отдел „Социални дейности и Домашен социален патронаж“ в Община Генерал Тошево и координатор на проекта представи напредъка по изпълнение на проектните дейности на провелата на 13 септември 2023 г. пресконференция.