ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ, В ПАРТНЬОРСТВО С ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ, НАЕ 6 ЛИЦА ЗА ПОДДРЪЖКА НА РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА МРЕЖА

0
740

 

Осигуряването на заетост е за шест месеца по Регионалната програма за заетост

От 5 юни шест безработни лица са назначени на 4-часов работен ден по Регионалната програма за заетост.

Припомняме, че тя бе одобрена от Министерство на труда и социалната политика във вида, в който бе приета на заседание на Областна комисия по заетост. В нея са предвидени 36 работни места на 8-часов работен ден и 12 работни места на 4-часов работен ден. Областна администрация Добрич в партньорство с Областно пътно управление осигуряват 6-месечна заетост на 6 лица.

Останалите бенефициенти са общините в областта. Припомняме, че одобрените работни места са разпределени както следва: Община Балчик – 2 бр. за общи работници, Община Генерал Тошево – 10 бр. за сезонни работници, Община град Добрич – 2 бр. за детегледач в ЦНСТ, Община Добричка – 6 бр. за общи работници, Община Каварна – 3 бр. за общи работници, Община Крушари – 8 за общи работници, Община Тервел 7 – за общи работници, Община Шабла – 4 бр. за работник поддръжка на общинска пътна инфраструктура.

Общо средствата, които отпуска държавата за реализиране на Регионалната програма на област Добрич са в размер на 173 124 лв. Към тази сума работодателите, осигуряващи заетост – Областна администрация Добрич в партньорство с ОПУ и общините трябва да осигурят собствено съфинансиране общо в размер на 5 473 лв. – или цялата стойност за осигуряване на субсидирана заетост, съгласно одобрените работни места за наемане на трайно безработни лица възлиза на 179 547 лв.