Община град Добрич е входирала проект за проектиране и изграждане на нов физкултурен салон на територията на Основно училище „Хан Аспарух“, съобщи заместник-кметът по икономическо развитие и европейски фондове Росица Йорданова. Той е на стойност 1 327 984 лева с ДДС, от които 327 984 лева ще бъдат съфинансиране от Общината.

В Министерството на младежта и спорта е постъпил и проект за основен ремонт и изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания при Спортен комплекс „Добротица“ на стойност 1 767 327 лева с ДДС, каза още тя.

Днес ще бъде обявена обществена поръчка за извършване на строително-ремонтни работи с цел повишаване енергийната ефективност и редуциране на отделените вредни емисии от сградата на Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 година“ в центъра на областния град. Оферти ще се събират до 26-и юли.

„Надявам се до септември, ако няма обжалване, да имаме договор и да започнат реалните строително-ремонтни работи“, каза Йорданова. Стойността на обществената поръчка е 1 134 613 лева, а срокът за изпълнение е 120 дни.

През първата половина на 2022 година в отдел „Икономическо развитие“ на Общината са постъпили 19 заявления за категоризация на обекти, постъпленията от които са 6525 лева, каза още заместник-кметът. Приходите от търговия на открито са 36 973 лева, от туристически данък – 15 860 лева, а от сезонни тераси – 79 066 лева. Издадени са разрешителни за извършване на таксиметрова дейност на стойност 1044 лева.

БТА