С нова високотехнологична линейка вече разполага МБАЛ „Каварна“. Тя е предназначена за превоз, интензивно лечение и мониторинг на пациенти. Разполага с необходимото за целта оборудване за спешно лечение, което включва кислородна инсталация, оборудване за кардиостимулация, атропинови инсталации и др. Превозното средство за спешна помощ е закупено от лечебното заведения с помощта на дарения. Д-р Десислав Тасков – управител на МБАЛ „Каварна“, д-р Руска Димова-ординатор-вътрешно отделение и целия екип благодарят на всички, които са помогнали за подобряване на достъпа и качеството на предоставяната спешна медицинска помощ

loading...