Приятели от Добрич, живеещи в къщи и по ниските етажи на жилищни блокове, се оплакаха, че вечер домовете им се нападат от скакалци. Най-вероятно са привлечени от светлината. Нормално е да чувстват уплаха, особено децата. А в тези жеги е невъзможно да затварят врати и прозорци, нуждаейки се от вечерна прохлада. Пускането на климатик пък мнозина считат за нездравословно или непосилно за джобовете им при тази все по-жестока инфлация. Задават и въпрос дали е възможно зелените площи да се обработят срещу скакалци.  НДТ

А ето и какво пише в Уикипедия за скакалците:

Скакалците (Caelifera) са подразред, отнасящ се към разред Правокрили (Orthoptera). Разпространените в България скакалци спадат към две семейства: Полски скакалци (Acrididae) и Дървесни скакалци (Tettigoniidae от подразред Ensifera).

От полските скакалци в България по-широко са разпространени два вида:

От дървесните видове по-широко разпространение в България имат също два вида:

Освен близките морфологични характеристики, скакалците имат и близки биологични особености, които се изразяват най-вече така:

  • По отношение на предпочитанията си в храненето, скакалците спадат към многоядните неприятели на растенията, т.е. те се хранят с голям брой културни и диви растения от различни ботанически семейства;
  • Скакалците имат широка екологична пластичност, поради което практически могат да се срещнат по цялото земно кълбо;
  • Скакалците имат склонност към масово размножаване, което в определени години води до каламитет и може да причини тотални вреди при културните и дивите растителни видове, върху земеделското производство и горите, а също така и върху екологичната среда като цяло.