Днес енай-светлият женски празник- 8 март!И като човек изучаващ науката Кабала, може би ще попитате, как Кабала се отнася към това събитие? Как се отнася към жената? Като наука,Кабала има ли някакво специално отношение към функциите на жената и нейното място в обществото? Изобщо, в това забързано време – каква е ролята на жената в развитието ни? Защото някой се отнася с  жената като с майка, друг- като със съпруга, трети – като с домакиня,  слугиня,робиня, по-слабия пол и т.н., и т.н. И това е въпрос, който винаги е пораждал спорове, разсъждения и размисъл. Дори това, че жената има специален празник, а мъжът няма, също е въпрос, който част от мъжете обсъждат. По темата за жената са изписани томове с книги и изследвания. Давани са  какви ли не заключения. Кой ли не се е правил на специалист и не е изказвал своето мнение.Водени са много  дискусии и какво ли още не. И все пак науката Кабала казва-Жената, това е загадката на Природата.Защо ли?Сигурно много хора си мислят, че между жената и мъжа няма никаква разлика, освен биологична. Или, че жената е слабия пол и нейно основно задължение е да ражда. Науката Кабала казва интересни неща.Мъжът и жената са два свята. Коренно противоположни помежду си! Плюс и минус! Това са, като че ли две вселени, стоящи една срещу друга. Мъжът не може да разбере жената и жената трудно разбира мъжа!Жената е движещата сила, не само за това, че тя ражда бъдещото поколение, а и за това, че тя е символ на новото. И как така – ако сме толкова противоположни, можем да съжителстваме? Плюс и минус!Как на базата на тази противоположност можем да създавамесемейства, даживеем в разбирателство, че даже и любов да има между нас? Интересно нали?! Не сме си задавали такъв въпрос? И въпреки всичко, така ние създала Природата. И ако някой си мисли, че жената е създадена от реброто Адамово и е нещо по-нисше от нас мъжете, ще го разочаровам. Може и така да ни се струва, или така да ни се иска на нас мъжете, но нещата не стоят по този начин. Да не говорим, че източникът  на тази информация – Петокнижието/Стария завет/ е преведено и тълкувано,  не по най-правилния начин. И ние –  въпреки неверието си,  четем как Бог приспал Адам и за да не му е скучно, му извадил едното ребро и хоп- от него сътворил жената. Красива приказка, нали?! И се разказва вече повече от две хиляди години! И хората йвярват! Кабала казва, че ние живеем в причинно-следствени връзки между материята и висшата реалност. Както обичаме да се изразяваме – в дуалистична зависимост.Плюс-минус! Цялата Природа съществува на тези две противоположни свойства. Именно на равновесието между тях се крепи всичко. И при нас хората е така, а взаимоотношенията между жената и мъжаса също на тази основа. Важното е как съчетаваме това равновесие. А то може да стане само с любов и разбирателство. И тук жената, може да се каже, че  има основен дял. Женитеиматприроднатазаложбаворганизиранетонасемейството, данаправят така,чевсичкода е наред в него, дасегрижатзадецата, засъпругаси и закухнята.А в съвременния свят жената дори работи на по няколко места.И понеже сега е 8 март, има една сентенция, с която може да не  сме много съгласи, но тя гласи, че зад всеки успял мъж стои силна жена!

       Разбира се, от гледна точка на науката Кабала, женатае многоважначастотприродата ни, защотосимволизирасамата Природа. На нас ни се струва, чемъжете и мъжкотожеланиеуправляватсвета, новсъщност, светътсеопределяотжеланиетонажената и именнотяможе да гопроменя. Мъжкатачаст е самосвързващотозвеномеждуженскатачаст и Природата.

Разбира се, това обяснение е особено за разбиране и не е необходимо да се задълбочаваме в тази статия, в която Кабала, като наука, изяснява. И то е доста сложно. Дори е имало периоди в миналото, когато мъжете, за да изучават тази наука, е било задължително да са навършили 40 г. и да са женени. Защо ли?

Сигурен съм, че ще има опонентина твърдението за нашатапротивоположност, като свойства между мъжа и жената.Плюс и минус, и между тях любовта и разбирателството, като свързващо звено.И това е обяснението,че любовта е заложена дълбоко като духовно свойство.В Кабалалюбовсенаричатоваотношениекъмдругиячовек, прикоетоприемашвсичкинеговижеланиязасвоисобствени.Товаозначава, чеакоазобичамнякого, всичко, коетотойжелаевътре в себеси, коетопреживява, ставамое.Ивсичко, което е в мен, е предназначено, задазадоволи другия. Товасенаричалюбов. Е тук вече наистина си навлякох врагове, от тези които имат друго тълкувание на това понятие, чувство или състояние. Ние всички искаме да сме обичани, но да обичаме, това е вече проблем. Други пък ще кажат – каква любов, виж какво става по света-увеличава се броят на разводите, липсва желание да се създават семейство и деца. Всеки сам се чувства по-добре и не желае никаква обвързаност. Изобщо, всичко, което е било ценно в миналото – като семейство, деца, поколение, се е променило.  И  това е, защото нашият егоизъм е  нараснал толкова силно, че вече никого не понасяме. Искаме да сме сами и да не зависим от никого.Аз и никой друг!Не искаме да се грижим за никого и да зависим от никого. И науката Кабала казва, че така ни движи Природата. Тази висша същност, която е над нашия материален свят и която Кабала нарича  духовна същност.И тази сила ни управлява, а ние незнаем на къде. Тя стои над материята и не е по никакъв начин измислена или въображаема. Тя ни ръководи в посока, свързана с осъзнаването й над нашия егоизъм. Това са всички мои мисли, моите желания, всичко което се случва всяка секунда с милиарди други хора или обекти. Всичко това науката Кабала нарича висша духовна реалност. И там е заложено мъжкото и женско начало. Там, в тази енергийна субстанция, която някои наричат матрица, други – обща душа, е заложена цялата програма на мирозданието. Ако ние разберем какъв е механизмът на това съществуване, по какъв начин и защо този свят ни е създал и как ни управлява, ще усетим всеки елемент на мирозданието, включително и защо сме толкова различни – и като хора, и като полове. И тогава ще разберем и осъзнаем, че жената не е някакъв придатък на мъжкото самочувствие, а частица от самия него. Дори на самия празник 8 март повечето  ангажименти са на мъжа. Цветя, подаръци, внимание!

… А сега малко по-ведро и не толкова академично за тази изключителна наука. Тя ни разкрива цялата вселена и – който има интерес, може да се включи в организираните курсове по Кабала. Такъв предстои и в Добрич.На тези курсове ни се разкрива цялата Природа, нейните корени и пътят, по който ни подтиква да вървим, за да живеем в хармония помежду си, независимо от различията ни.

Сигурен съм, че някой мъж ще ми възрази и ще каже – защо ми е това? Аз съм си самодостатъчен! Имам си всичко, от къде на къде жената? И за какво са ми тези празници? Всички тези сантименталности,  цялото това  внимание,приповдигнатата атмосфера за какво ми е?

А всъщностна този празник трябва да отдадем заслуженото на жената-майка,жената-съпруга, жената изобщо. Защото природата е създала жената, за да може всеки един от нас и цялото човечество да се развива на принципа на любовта и отдаването. Иначе, ако зависеше само от нас мъжете, щяхме да си пием бирата, да ходим на лов и риболов, да гледаме футбол, да си играем на войни и величие, до пълното ни изтребване.

Георги ГРАДИНАРОВ-преподавател към Международната академия по Кабала

Коментирай