Медицинският център в Балчик е един от петте в Добричка област, в които разкритата COVID-зона има възможност да получи апаратура от Министерството на здравеопазването (МЗ). Националният проект е на стойност близо 30 милиона лева, с които да бъде осигурена медицинска апаратура за COVID-зоните в структурите на извънболничната медицинска помощ: преносими рентгенови апарати – тип „Кугел“;лабораторно оборудване – автоматични анализатори: кръвно-газов; електролитен; за клинична химия; хематологичен; респиратор за спешна помощ-транспортен; кислородни бутилки; автоклав-стерилизация; аспиратор; бифазендефибрилатор-монитор; 6/12-канален ЕКГ апарат; портативен ехограф/ехокардиограф; холтери за кръвно налягане; негативоскоп.

От здравното министерство уточняват, че апаратурата и оборудването ще бъдат доставени в съответствие с получените заявки от лечебните заведения, които имат сключен договор с Националната здравноосигурителна каса за диагностика и амбулаторно лечение на болни с COVID-19, съобщи кореспондентът на Радио Варна Албена Иванова.

За ковид зоната в Медицинския център на Балчик най-голяма е необходимостта от мобилен рентгенов апарат и портативен ехограф. Ние заявихме по-голямата част от апаратурата, но каквато и да ни бъде доставена, е добре дошла, коментира управителят на центъра д-р Яна Дочева, посочвайки, че има ограничение до 50 хиляди лева. Тя подчерта, че най-дефицитен остава живият фактор. Заради зеления сертификат се отчита голям интерес към безплатните тестове, средно в ковид зоната на Медицинския център се правят около 50 на ден, пробовземането е с цена 4 лева.

Проектното предложение на МЗ е по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“, която се реализира в рамките на приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи”. Процедурата е във връзка с въвеждането на специфични мерки за мобилизация на инвестициите в системата на здравеопазването в отговор на разпространението на COVID-19, по линия на инструмента REACT-EU.

Припомняме, че за ковид отделението на МБАЛ – Балчик също се предвиждат средства – над 160 хиляди лева, чрез здравното министерство по про­це­ду­ра­та “Мер­ки за спра­вя­не с пан­де­мия­та COVID 19“. Ремонтът в общинската болница обаче ще може да започне при освобождаване на помещенията – което се очаква през лятото.