Заради продължаващото засушаване в Добричкия регион състоянието на около 48 на сто от пшеничените посеви се оценява от областната комисия по зърнопроизводство като “средно”. За резултатите от направеното първо обследване с идването на пролетта на 10 на сто от масивите със зърнената култура съобщи на БТА директорът на областната дирекция “Земеделие” Десислава Иванова. По думите й очакванията са да паднат стопански значими валежи, които да подобрят запасите от влага и да благоприятстват развитието на пшеницата.
Според експертите други 40 на сто от полетата със зърнената култура са в добро, а 10 на сто – в много добро състояние. Само в две на сто от обследваните масиви посевите са в незадоволително състояние.
Поради преобладаващо ниските температури в масивите не са констатирани болести, а развитието на плевелите е забавено. Няма и опасност от полски мишки като в отделни полета са установени до две-три активни колонии на декар, сочи обследването.
Добричка област е традиционен лидер в производството на пшеница като новата реколта се очаква от 1 300 520 декара. През миналата година земеделските стопани в региона произведоха около 650 000 тона зърно от 1 200 000 декара, предаде кореспондентът на БТА Юлия Христова.

loading...