ЕПИЗООТИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ Е СПОКОЙНА

649

 

 

В сила са новите изисквания за регистрация на животновъдни обекти – лични стопанства

 

В Областна администрация се проведе редовно заседание на Областна епизоотична комисия, председателствано от областния управител Красимир Кирилов. Участие в него взе и заместник-областният управител Живко Желязков.

По първа точка от дневния ред, директорът на ОДБХ Добрич и секретар на Комисията д-р Анелия Андонова докладва, че няма регистрирани случаи на АЧС на територията на областта. Тя информира, че има положителни проби при диви прасета в други области на страната. Д-р Андонова обърна внимание и на Инфлуенцата, като съобщи, че има множество засегнати обекти в Пловдивско, където има и Нюкясълска болест по птиците. В тази връзка секретарят на комисията се обърна към представителите на общините да се припомни на заседания на общинските епизоотични комисии, че ваксинирането против Нюкясълска болест е ангажимент на стопаните на птици и добави, че на територията на областта промишлените птицеферми са извършили имунизация.

По втора точка от дневния ред областният управител Красимир Кирилов обърна внимание на влезлите в сила промени по Наредба 44, с която се регламентира регистрацията на животновъдни обекти – лични стопанства. „Подаването на заявления става при кметовете и кметските наместници на населените места, които ги входират в ОДБХ. Проверки на личните дворове се извършва от лекар от ОДБХ, кмета или кметския наместник на населеното място и ветеринарния частно-практикуващ лекар. В заявлението са посочени изискванията, на които трябва да отговарят частните стопанства, както и допустимия брой животни от всеки един вид, които могат да бъдат отглеждани за лични нужди“ – заяви Кр. Кирилов. Д-р Андонова допълни, че промяната е направена с цел да се знае какви животни се отглеждат и да има по-ясна епизоотична картина в страната. С изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

loading...