Добрич, 10 февруари /Юлияна Христова, БТА/
В аграрния сектор в Добричка област са постъпили 927 000 000 лева през отиващия си програмен период като ресурсът е над 6 на сто от общо предоставените средства за отрасъла в страната, съобщи заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева на среща със земеделски производители от региона. По думите й областта е на второ място в страната по усвояване на средства от европейските земеделски фондове и от преходните помощи от националния бюджет.
Заместник-министърът коментира, че земеделският сектор формира 14 на сто от брутната добавена стойност от всички отрасли в Добричка област и този показател е над средния за страната. Регионът е водещ в зърнопроизводството с над 11 на сто от площите в страната, както и в производството на маслодайни култури с дял от 8 на сто. Според статистиката на министерството през периода 2014-2019 година масивите с технически култури в областта са нараснали седем пъти, а само лавандуловите насаждения – над пет пъти, като местните земеделски стопани са осигурили 40 на сто от производството на етеричната култура в страната.
Вергиния Кръстева съобщи, че през 2021 година предстои да заработи взаимоспомагателен компенсационен фонд за управление на риска в отрасъла, в който и земеделските производители в Добричкия регион могат по желание да се включат. Обсъжда се вноската да бъде обща за всички или диференцирана за зърнопроизводството и производството на плодове и зеленчуци.