Днес дружеството „Жилфонд-инвест“ в Добрич празнува 70-годишен юбилей. Звучи почти невероятно и си е прецедент в българската история – едно общинско дружество да просъществува през различни обществени системи и превратности толкова дълго, при това – през годините да отбелязва ръст в дейността си.
Дейност, започнала на 17 януари 1950 година, когато ГОНС Толбухин взема решение за създаване на стопанското предприятие „Жилфонд“ с  дейности: ескплоатация и поддържане на държавните имоти и експлоатация на хотели и ханове. Какво разказва историята: През 1949 година Добрич е връхлетян от стихийно наводнение. Разрушени са триста къщи, има и загинали. Това неочаквано бедствие, както и неефективното стопанисване и експлоатиране на общинските имоти предизвиква тогавашния Градски народен съвет с председател Стоян Казаков да разгледа организационното състояние на службите в общината. Предложението на секретаря на общината по това време Александър Милев е кратко: „да бъде изградено общинско предприятие – жилищен фонд и жилищно управление на Градския народен съвет, което значително ще допринесе за решаването на жилищната криза.“ Предложението е прието с пълно единодушие от народните съветници. Денят на сесията е 21 юни 1949 година. Шест месеца по-късно е регистрирано стопанското предприятие „Жилфонд“ – с рождена дата 17 януари 1950 година. Първата администрация, с управител Аврам Аврамов, е в състав от 7 души. До 1990 година СП „Жилфонд“ поетапно преминава като отдел към СП „Комунални услуги, СП „Благоустройство и комунално стопанство“.  Всъщност, през 1990 година предприятието започва своя самостоятелен път. През 1997 година става вливане на „Добрич инвест“ ЕООД, а от 1990 година е преименувано на „Жилфонд-инвест“ ЕООД и така е до днес.

На 60-ата си годишнина фирмата отчита, че стопанисва 1564 жилища, от които  102 къщи и 400 нежилищни имота, отчита и сериозни приходи.

От месец юни 2017 година – с решение на Общинския съвет на

град Добрич по-голямата част от жилищните имоти са отписани от балансовата стойност на дружеството и са заведени в баланса на общината. Днес дружеството се занимава с поддръжка на имотите, събиране на наемите, консултантска дейност и строителен надзор, газификация… „Жилфонд-инвест“ е  член на Строителната камара и асоцииран член на Сдружението на общините. И се грижи за 1269 апартамента, студентско общежитие 1, дворни места, масивни гаражи и места за гаражи.

В момента в „Жилфонд-инвест“ работят 29 души, някои от които по 30 години. Тази вечер те ще отбележат своя юбилей с тържество, на което са поканили гости от общината, както и бившите управители на дружеството. А настоящият управител на „Жилфонд-инвест“ Сотир Попчев желае на всички здраве и още дълги години отговорно да се грижат за поверените им имоти – с присъщата на дружеството през годините запазена марка на лоялност, коректност и професионализъм.