Културните институти в град Добрич играят важна роля по отношение на предлагане на услуги за организиране на свободното време на младите хора. През 2020 г. в условията на COVID-19 на територията на гр. Добрич информационни услуги получиха 5000 млади хора. Това е показател за полезността и необходимостта от информационни центрове в обществените библиотеки и предоставяне на компютъризирани работни места, свободен достъп до интернет. И през 2020 г. обществените библиотеки се включиха в международни и национални кампании и разработиха свои програми за стимулиране на навиците за четене при младите хора, за ограмотяване, формиране на информационна грамотност сред младежта, стимулиране на креативността и таланта им. Създадени са условия за подкрепа и реализиране на различни младежки кампании и младежки инициативи. В такива /в по-голям дял общински/ са обхванати над 2000 млади хора.
Един от приоритетите в общинската политика с младите хора е утвърждаването на културните институти като обществено-информационни и образователни центрове за пълно, качествено и бързо задоволяване на информационните, културните и образователни им потребности. И през 2020 година Обществените библиотеки, читалищата и музеите в Добрич предоставяха различен вид информационни услуги на младите хора за тяхното личностно и професионално развитие, за превенция на рискови практики и здравословен начин на живот; относно политиките за социално включване, социална и професионална интеграция, както и информация относно възможностите на младежкото участие, за кампании, инициативи и програми, за възможностите и ползите от доброволчеството.
Амбицията на Община Добрич е да продължи да подкрепя младите хора в тяхното развитие, израстване и усъвършенстване с провеждане на политики, които ги превръщат в успешни личности.
Снимката е илюстративна!