2022 Г. – НАЙ-УСПЕШНА ЗА ПШЕНИЦАТА И ЕЧЕМИКА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ

0
225

2022г. е най-успешна за област Добрич при добивите от есенните култури – пшеница и ечемик, сочат данните на Областна дирекция „Земеделие“. За рапицата най-добри са показателите през 2021г.

Общо площите, засяти с есенници в област Добрич, са 1 336 580 дка. От тях  1 201 600 дка са с пшеница, заради пожари са пропаднали 600 дка. Жътвата на пшеница в областта е приключила на 28.07.2022г., при среден добив от около 648 кг/дка. Прибрани са около 778775 тона продукция. Под средния добив са данните за общините Крушари, Тервел и Шабла. Около средния добив е информацията от общините Ген.Тошево и Каварна, а над средния добив са данните за общините Балчик и Добричка.За сравнение, през 2021 г. с пшеница са засети 1 199 403 дка, средният добив е бил 625кг/дка, а прибраното зърно – 749 060 тона.

Жътвената кампания при ечемика е приключила при среден добив за областта около 634 кг/дка, като са прибрани общо около 40268 тона зърно. Под средния добив са били данните за общ. Шабла, Тервел, Каварна и Ген.Тошево. Засетите площи са 63 470 дка. Данните от 2021 г. са следните: засети 57 983 дка, среден добив 576 кг/дка, прибрана реколта – 33 429 тона.

71 510 дка са площите с рапица, пропадналите площи от тях поради неблагоприятни климатични условия, са 8718 дка. След жътвената кампания на маслодайната рапица, от 62342 дка са прибрани 17 828 тона, при среден добив от около 286 кг/дка.През 2021 г. средният добив от общо засетите 65 615 дка е бил 319 кг/дка, а реколтата е била общо 20 920 тона.

Приключена е и кампанията за прибиране на цветната маса от лавандуловите насаждения , като от 66063 дка, при среден добив от около 594 кг/дка, са прибрани общо около 39223 тона.

Жътвената кампания на пролетните културии – слънчоглед и царевица, все още не е започнала.

Със слънчоглед в областта са засети общо 853 850 дка, срещу 686 251 дка през миналата 2021 г. Тогава средният добив е бил 285 кг/дка, а общата продукция – 195 579 тона.

Площите с царевица тази година са 914 340 дка. Данните от ОД „Земеделие“ за 2021 година показват, че от общо засети 939 280          дка, средният добив е бил 759 кг/дка, а общото количество зърно – 713 539 тона. НДТ