Вече 10 години Клуб за деца и родители ”Усмивки” е място, където намират подкрепа тези, за които детското развитие е приоритет. От забавно-обучителен център, през тези 10 години клубът се превърна в център за детско развитие, в който работят психолог, логопеди, педагог, ерготерапевт, акушерка и рехабилитатор. С усмивка, разбиране и висок професионализъм, екипът от специалисти предлага комплексна подкрепа на младите родители по пътеките на детството  на техните деца.

И затова – на 26 ноември, на своя празник, и създателите, и специалистите от „Усмивки“ ще получат безброй поздравления от деца и родители.  Към наричанията за много успехи, много усмивки на колектива и много запалени усмивки по детските личица се присъединяваме и ние – приятелите на „Усмивки“ от НДТ!