Мюсюлманите в България празнуват Курбан Байрам. Това един от най-големите мюсюлмански празници, който се свързва със силата на вярата и се ознаменува с жертвоприношението на животно като израз на благодарност към Всевишния. Символизира смирението, покаянието, помирението и опрощението.

Наричат Курбан Байрам празник на милосърдието и прошката. Основната му цел е да сближи общността на хората, изповядващи исляма.

Празникът продължава 4 дни като акцентът е поставен на първия ден, когато мъжете се събират на празнична молитва – байрам намаз и се коли курбанът.

loading...