Хористите на Балчик на коледен фестивал в Малта

0
310

Първо участие зад граница след петгодишно прекъсване ще направи в Малта балчишкият смесен хор „Черноморски звуци“. Хоровият състав и дам­ска фор­ма­ция „Music & Joy“ са поканени да представят Балчик и страната ни в меж­ду­на­ро­ден ко­ле­ден фес­ти­вал в островната държава в пе­рио­да от 30 ноем­ври до 5 де­кем­ври 2022. За тази цел на последната си сесия Общински съвет гласува с 40 хи­ля­ди ле­ва да се до­фи­нан­си­ра бюд­же­тът на чи­та­ли­ще “Паи­сий Хи­лен­дар­ски-1870” гр. Бал­чик.

„От 2017 година, когато смесеният хор и децата участвахме в концертното турне в Словения“, не сме излизали никъде. Участията ни в международни фестивали са били само на територията на страната“ – отчете Валентина Георгиева, посочвайки тазгодишните успешни представяния на Фестивал на православната музика в Поморие през юни и празник на хоровата музика през септември във Варна.