По оперативни данни към момента в цялата област тече жътвената кампания на маслодайния слънчоглед, а жътвата на царевицата за зърно е започнала в общините Добрич, Добричка, Каварна и Шабла.

Към 09.09.2021 г. са реколтирани 164400 дка от площите с маслодаен слънчоглед със среден добив от около 287 кг./дка.

Реколтираните площи от царевица са 7200 дка със среден добив от 701 кг/дка.

ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ДОБРИЧ

loading...