Фолклорен фестивал „Златна Добруджа – пее и танцува“

0
186

На 9 и 10 юли град Генерал Тошево беше домакин на двудневен фолклорен фестивал „Златна Добруджа – пее и танцува“. Музикалната проява е кулминацията по Проект BG06RDNP001 – 19.433.001 „Златна Добруджа – пее и танцува“ по Процедура BG06RDNP001-19.433 на МИГ „Балчик – Генерал Тошево“ – мярка 1305/7.8. „Изграждане на местна идентичност“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Над 600 участници – групи, индивидуални изпълнители и танцови състави от различни народни читалища от общините Генерал Тошево, Балчик, Тервел, Ситово, Добричка и град Добрич имаха възможност да се изявят на сцената и да представят фолклорни, ритуални песни и танци, свързани с обичаите, традициите и богатството на Добруджанската фолклорна област.

Освен богатата музикална програма, фестивалът включваше още: работна тематична среща „Познание и възпитание чрез народните празници, традиции и обичаи“, която предизвика сериозен интерес сред участниците; уникална изложба на образци на обредни хлябове и на образци на сита, нощви за месене и други пособия, използвани от нашите предци; две работни ателиета – за изучаване на песни и танци, изпълнявани при различни ритуали и за представяне начина на създаването на обредни хлябове.

Целият проект и заключителният фестивал целят популяризиране на добруджанските ритуали, свързани с отбелязването на календарни и семейни празници, изпълняваните песни и танци по време на ритуалите, запазени и пренесени през поколения. Основният мотив е предаване на знание за живота на нашите предци на младото поколение и на възпитаване у подрастващите българчета чувство на принадлежност към народ, регион и семейство.