„Благодаря“ е дума, която сега не може да изрази силата на чувствата ми към Вас.Признателен съм на всички, които можаха да помислят трезво и да направят този труден избор на честта. Чувствам огромна отговорност към всички Ви, зная, че нямам право на грешки, че трябва да направя всичко не по силите си, а над тях, за да оправдая Вашето доверие.Победихме не за да управляваме, а за да работим за нашата община – за всяко село, за града, за младите, за родителите ни, да работим за всички и за всеки.Ще се срещаме всеки ден, искам да мога да гледам всеки човек в очите – открито, с чест!

Бъдете здрави, бъдете будни, бъдете граждани, които милеят за общината-тази община, която е нашият избор , нашият корен, нашият дом!

Инж. Симеон СИМЕОНОВ,

кмет на Община ТЕРВЕЛ

loading...