СЪСТОЯНИЕ НА КРИМИНАЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОД НА МВР – ДОБРИЧ ПРЕЗ НОЕМВРИ 2018 Г.

0
1238

 

През м. ноември 2018 г. на територията на ОДМВР Добрич са регистрирани 142 криминални престъпления, от които са разкрити 61, с 42.96% разкриваемост, разкрити са и 21 престъпления от минал период. За сравнение, през същия месец на 2017 г. регистрираните криминални престъпления са били 208, от тях 68 са разкрити, с 32.69% разкриваемост, разкрити са и 9 престъпления от минал период. Намалението на престъпността е с 31.73%, а разкриваемостта е увеличена с 10.27 пункта.

Коефициентът на престъпност през отчетния месец е 70.12 срещу 102.71 за предходната година.

Установени са общо 59 извършители на криминални престъпления срещу 72 за  същия месец на 2017 г.

От регистрираните през м. ноември 2018 г. криминални престъпления, тези против личността са 18, които съставляват 12.68% от всички престъпления, престъпленията против собствеността са 51, което е 35.92%, а общоопасните престъпления са 53 и съставляват 37.32%.

Престъпленията против личността през м. ноември 2018 г. в сравнение със същия месец на 2017 г. са на същите нива – 18 срещу 19.

През отчетния месец е регистрирано едно убийство, което е разкрито. От половите престъпления са регистрирани 3 блудства, 2 от тях са разкрити. Регистрирани са 3 леки и средни телесни повреди срещу 9 за същия месец на предходната година.

Значително е намален броят на престъпленията против собствеността през м. ноември 2018 г. в сравнение със същия месец на 2017 г. – 51 срещу 80.

През м. ноември 2018 г. няма регистрирани грабежи. През сравнителния период на 2017 г. са регистрирани 5 грабежа, от които 2 са разкрити.

Кражбите са 39, през м. ноември 2017 г. са били 56, намалението е с 30.36%. Разкрити са 8 с 20.51% разкриваемост, разкрити са и 5 от предходен период. За сравнение, през м. ноември 2017 г. разкритите кражби са били 10, със 17.86% разкриваемост, разкрити са 3 от минал период.

Има намаление при кражбите на селскостопанска продукция – 2 срещу 12 и при кражбите от офиси – 1 срещу 2, увеличение се наблюдава при кражбите от магазини – 6 срещу 5, джебчийските кражби – 1 срещу 0 и кражбите на оръжие и боеприпаси – 1 срещу 0, на същите нива са домовите кражби – 11 срещу 11 и кражбите на части и вещи от МПС – 2 срещу 2.

През отчетния месец са регистрирани 4 измами срещу 4 за м. ноември 2017 г.

През м. ноември 2018 г. е намален броят на общоопасните престъпления – 53 срещу 78 през същия месец на 2017 г.

През отчетния месец са установени 23 случая на управление на МПС след употреба на алкохол или наркотици срещу 20 за м. ноември на предходната година. Регистрираните случаи на  управление на МПС без СУМПС са 2 срещу 9.

Регистрираните престъпления свързани с наркотични вещества през м. ноември 2018 г. са 10 срещу 23 за същия период на 2017 г.

През отчетния месец няма регистрирани посегателства спрямо МПС срещу 6 през сравнителния месец на предходната година.

През отчетния месец е регистрирано 1 незаконно притежание на огнестрелно оръжие срещу 1 за същия месец на миналата година.