СУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ ПРЕДСТАВИ ДОБРА ПРАКТИКА ПРЕД СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ЧУЖБИНА

0
1041

СУ „П. Р. Славейков“ бе избрано от Търговско-промишлена палата – Добрич, за съвместно представяне на проект „SUDEGO: Целите за устойчиво развитие на ООН“, финансиран от програма „Еразъм+“ на ЕК. Гости на конференцията бяха д-р Пиетро Рани и Делия Зингарели от ЕРФАП – Лацио – Център за професионално образование и обучение от Рим /Водещ партньор на проекта/; преподаватели по биология, физика, английски език, математика; журналисти и социолози от Финландия, Северна Ирландия, Каталуния – Испания. От българска страна присъстваха представители на ТПП и на бизнеса от Добрич.

Конференцията се проведе в Заседателната зала на училището. В нея участваха 31 ученици от 9, 10 и 11 клас, които показаха пред гостите добра практика по една от целите на проекта, с презентацията „Изграждане на позитивно отношение към природата чрез екологично възпитание“. Участниците от чужбина нямаха нужда от преводач, задаваха въпроси и участваха в дискусията на работния език на срещата – английски. Презентирането на дейностите по една от целите на проекта, извършени от учениците през последната учебна година,бе възложено на Живко Христов, който впечатли специалистите с перфектния си английски език.

Проектът SUDEGO бе представен от д-рПиетро Рани, който разработи платформата с всичките й цели. Накрая се проведе дискусия.

Гостите посетиха урок с програмата Енвижън в 1 а клас и пожелаха да разгледат училището. Две учителки от Финландия останаха впечатлени от Художествената галерия и споделиха, че техните деца не били така сръчни, защото постоянно работели с таблетите си – там обучението е в голяма степен компютърно базирано. Споделиха също, че учениците в СУ „П. Р. Славейков“ били много дисциплинирани. Извън официалната конференция гостите разговаряха на английски език и с други ученици, разпитваха ги за бъдещите им планове. В заключение всички подчертаха, че са много впечатлени от нивото на обучение по английски език в училището.