През септември 2020 г. в област Добрич са функционирали 110 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 6.3 хил., а на леглата – 13.7 хиляди. В сравнение със септември 2019 г. общият брой на местата за настаняване,стаите и леглата в тях намаляват съответно с 21.4, 42.8 и 42.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2020 г., е 124.7 хил., или с 51.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през септември 2020 г. намаляват с 30.9% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достигат 39.1 хиляди. От всички пренощували лица 51.5% са българи. Пренощувалите чужденци са 19.0 хиляди. Чуждестранните туристи посетили област Добрич са предимно от Румъния (85.3%), Полша (3.0%) и Украйна (2.2%).

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2020 г. намалява с 6.2 процентни пункта в сравнение със същия период на 2019 г., като достига 31.3%.

Приходите от нощувки през септември 2020 г. достигат 8 094.8 хил. лв., като приходите от чужди граждани са 60.2% от всички приходи, а от български граждани – 39.8%.

Илга ИВАНОВА,  гл. експерт „Статистически изследвания“

 

loading...