Във връзка с настъпващите летни месеци и готовността на туристическите обекти да отворят и посрещат гости, д-р Ангелова заяви, че вече е провела работна среща с управителите на хотели в Албена, на която са обсъдени противоепидемичните мерки, които трябва да бъдат прилагани. От ръководството на туристическата компания ще ни предоставят график на отварянето на хотелите за гости и ще бъдат извършвани проверки на място във всеки обект. Поетапно от следващата седмица ще стартират проверки и в обектите по цялото крайбрежие на област Добрич, като там където има нередности, ще се дават предписания за отстраняването им, коментира секретарят на ОКЩ. Д-р Ангелова припомня, че носенето на лични предпазни средства – маски, в закрити обществени помещения и транспортни средства, не е отпаднало и призовава за отговорност и дисциплина жителите на област Добрич, въпреки затопляне на времето.

loading...