СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ Е УЧИЛИЩЕТО СЪС СЕРТИФИЦИРАНИ УЧИТЕЛИ ПО ПРОГРАМА НА GOOGLE EDUCATOR LEVEL 1 В ОБЛАСТ ДОБРИЧ

0
135
Програмата цели да подпомогне учители, директори и специалисти в сферата на образованието да постигнат смислено внедряване на технологии и интегриране на Google Workspace в работата си.
Обучителната програма:
  • учи на добри стратегии за използването на приложенията и технологиите в класната стая;
  • дава умения за работа с инструментите на Google Workspace в администрацията и класната стая;
  • е интегрирана с модулите от обучителния курс на Google за образованието – Fundamentals;
  • цели да подготви обучаемите да вземат успешно изпита Google Certified Educator, ниво 1.
  • Развива дигиталните компетентности;
  • Разглежда конкретни примери за облачната платформа Google Workspace в учебните занятия;
  • Завършва със сертификат от Google за образованието при успешно взет изпит.
   Усвоените знания и умения успешно се прилагат в училище и подпомагат работата на учителите и учениците като се използват възможностите на технологиите.
Над 90 процента от учителите успешно преминаха обучението и за ниво 2, предстои им сертифициране.
Важна част от образователния процес е продължаващата квалификация на учителите.