No#    Длъжност                                     Образование                             Езикови знания  Комп. умения   Бр

ДБТ – Добрич

177     Работник, животновъд                                                                                                                                   2

268     Общ работник                                                                                                                                              5

393     Общ работник                                             Без образование,Начално,Основно                                                2

402     Билкоберач                                                 Без образование,Средно,Начално,Основно                                     200

375     Лекар                                                         Висше / Медицина (Магистър по медицина –                                     6

квалификация “Лекар” )

364     Лаборант                                                    Висше / Химични продукти и  технологии                                         1

(химик),Висше / Строителство ( строителен        MS OFFICE

332     Общ работник                                             Основно                                                                                    1

357     Чистач/ Хигиенист                                        Основно                                                                                    1

361     Заварчик                                                     Основно (Заварчик),Средно / Машиностроене,                                 1

металообработване и металургия (Заварчик)

401     Машинен оператор, шиене на обувки              Основно (машинен оператор обувно производство                          1

/трашач/),Средно / Производствени технологии –

358     Шофьор, тежкотоварен автомобил                  Основно (шофьор СЕ),Средно / Моторни превозни                           5

средства, кораби и въздухоплавателни средства

360     Работник, поддръжка на пътища                     Основно,Начално                                                                        4

188     Машинен оператор, миячна машина                Основно,Начално                                                                        2

194     Чистач/ Хигиенист                                        Основно,Начално,Средно                                                             2

232     Чистач/ Хигиенист                                        Основно,Средно                                                                         2

367     Работник, поддръжка на пътища                     Основно,Средно                                                                         1

314     Чистач/ Хигиенист                                        Основно,Средно                                                                         1

165     Машинен оператор, шиене                            Основно,Средно / Производствени технологии –                              1

текстил, облекло, обувки и кожи

390     Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и          Основно,Средно / Транспортни  услуги                                          1

повече тона

399     Производител, обувки (ръчно)                       Основно,Средно,Средно / Производствени                                      1

технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

192     Пиколо                                                       Средно                                                         Английски, Немски    2

Работа с компютър

366     Машинист спомагателни съоръжения              Средно ( курс за професионална подготовка.)                                  1

394     Резач, метал                                                Средно ( правоспособност за работа със                                        2

специализирана техника )

395     Машинист, еднокофов багер                          Средно (Багерист),Професионална квалификация                            2

/ Моторни превозни средства, кораби и

260     Масажист                                                    Средно (масажист ),Професионален колеж /        Руски, Английски      1

Терапия и рехабилитация,Средно / Здравни грижи

396     Техник, механик                                           Средно (Механик),Средно / Моторни превозни                                 2

средства, кораби и въздухоплавателни средства

383     Птицевъд                                                    Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен                                 2

техник, зоотехник)

261     Маникюрист                                                Средно / Други неопределени специалности       Английски, Руски      1

(МАНИКЮРИСТ),Средно (МАНИКЮРИСТ)

382     Шлосер                                                      Средно / Машиностроене, металообработване и                               2

металургия (Шлосер)

08 април 2020 г.                                                                                                                                             Page 1 of 2

 

No#   Длъжност                                     Образование                             Езикови знания  Комп. умения   Бр

359     Машинист, пътно-строителни машини             Средно / Моторни превозни средства, кораби и                                8

въздухоплавателни средства (водач на ПСМ

400     Водач, селскостопански машини                     Средно / Моторни превозни средства, кораби и                                1

въздухоплавателни средства (ВОДАЧ

101     Шофьор, товарен автомобил                         Средно / Моторни превозни средства, кораби и                                1

въздухоплавателни средства (шофьор -кат. СЕ

282     Инструменталист, солист                              Средно / Музикални и сценични изкуства                                         1

(Саксофон / Кларинет),Средно

256     Машинен оператор, шиене                            Средно / Производствени технологии – текстил,                               4

облекло, обувки и кожи,Основно,Средно

257     Гладач                                                        Средно / Производствени технологии – текстил,                               1

облекло, обувки и кожи,Основно,Средно

398     Машинен оператор, обувно производство       Средно / Производствени технологии – текстил,                               1

облекло, обувки и кожи,Средно

313     Шивач, обувки                                             Средно / Производствени технологии – текстил,                               3

облекло, обувки и кожи,Средно

264     Машинист, еднокофов багер                          Средно / Строителство (Водач на багер)                                          1

365     Машинист, пътно-строителни машини             Средно / Строителство (курс за професионална                               1

подготовка),Основно (курс за професионална

397     Счетоводител, оперативен                             Средно / Счетоводство и данъчно облагане,Висше                            1

/ Счетоводство и данъчно облагане                  ms office,internet

258     Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и          Средно / Транспортни  услуги (Професионална                               5

повече тона                                                 компетентност. Психологическа годност)

263     Шофьор, товарен автомобил                         Средно / Транспортни  услуги (Шофьор на                                      1

товарен автомобил)

196     Сервитьор                                                  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и       Немски, Английски    2

кетеринг                                                        БАЗА ДАННИ

195     Администратор, хотел                                   Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и       Немски, Английски    2

кетеринг                                                        MS OFFICE

193     Барман                                                       Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и       Английски, Немски    2

кетеринг (Барман),Средно                                Работа с компютър

228     Готвач                                                        Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                    4

кетеринг (Готвач),Средно

231     Сервитьор                                                  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и       Немски, Руски,          3

кетеринг (сервитьор),Средно                            Английски

189     Камериер/камериерка, хотел                          Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                    3

кетеринг,Основно,Средно

191     Помощник-готвач                                         Средно / Хранителни технологии (Готвач),Средно                            3

250     Машинен оператор, производство на              Средно / Хранителни технологии,Средно                                        2

шоколад и шоколадови издел

283     Анкетьор                                                     Средно,Висше / Чужди езици и филологии          Немски, Английски,   5

Френски          MS OFFICE

301     Мияч, превозни средства (ръчно)                    Средно,Начално,Основно                                                             2

234     Общ работник                                             Средно,Основно                                                                         2

98      Шивач, обувки                                             Средно,Средно / Производствени технологии –                                1

текстил, облекло, обувки и кожи

262     Водопроводчик (външно водоснабдяване         Средно,Средно / Строителство (Водопроводчик)                              1

и канализация)

229     Барман                                                       Средно,Средно / Хотелиерство,                        Немски, Руски,          2

ресторантьорство и кетеринг (Барман)              Английски

Филиал Добричка

4        Камериер/камериерка                                   Основно,Начално / Хотелиерство,                                                  6

ресторантьорство и кетеринг (камериерка),Средно

08 април 2020 г.

loading...