Glass filled with drinking water from kitchen faucet.

След скандалната информация за заустена тръба в река Батовска, която пренася речната вода до помпена станция Батово и реално тече през чешмите на селата от Батово до Добрич, от РЗИ – Добрич са взели 18 проби на вода от зона на водоснабдяване Стефаново, включително и от помпена станция Батово 2. Това съобщиха от здравната инспекция.

При евентуално съмнение относно качеството на водата при крана на потребителя, за питейно-битови цели да се използва бутилирана вода от търговската мрежа, призовават от РЗИ. При ползване на вода от резервни съдове, същата преди консумация следва да се преварява, препоръчват още от РЗИ.

18-те проби вода са взети от различни пунктове при крана на потребителя при извършения целенасочен здравен контрол. В зона на водоснабдяване Стефаново попадат: с. Одърци, с. Пчелино, с. Славеево, с. Бранище, с. Плачи дол, с. Стефаново, с. Соколник, ЖК „Добротица“ в Добрич и вилни зони „Гаази баба“ и „Лозята“. Водоснабдяването им е от помпена станция Батово 2.

В РЗИ в Добрич ще бъдат анализирани по физико-химични и микробиологични показатели 17 проби вода, а 1 проба е изпратена за анализ по физико-химични показатели в РЗИ във Варна.

От здравната инспекция съобщават още, че през януари и февруари т. г. са взети и анализирани по физико-химични и микробиологични показатели 5 проби вода от крана на потребителя в 5 населени места от зона Стефаново. Тогава не са установени несъответствия с изискванията на Наредба № 9/ 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. НДТ

Коментирай