• Регионална здравна инспекция-Добрич, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 57. Тел. 058/ 588 614
  • „МБАЛ – Добрич“ АД,  ул. „П. Хитов“ № 24. Тел. 058/ 601 082
  • „МБАЛ – Каварна“, Каварна,  ул. „В. Левски“ № 36. Тел. 8832556571
  • „МЦ I – Каварна“,  гр. Шабла, ул. „Равно поле“ № 37. Тел. 888536244
  • „ДКЦ I – Добрич“, ул. „Д. Петков“ № 3. Тел. 058/601 474, вътр. 201
  • „ДКЦ II – Добрич“, бул. „25 септември“ № 68. Тел. 058/ 600 854, вътр. 112; 058/ 604 574
  • „МЦ Вива Феникс“, гр. Добрич,  ул. „Свобода“ № 10 . Тел. 058/ 582 111
  • „МЦ – I – Балчик“, гр. Балчик,  ул. „Д-р Златко Петков“ № 1 . Тел. 05797/2866
  •  „МЦ I – Генерал Тошево“, гр. Генерал Тошево, ул. „Ив. Вазов“ № 15. Тел. 878505577
  • „МЦ Тервел“, гр. Тервел,  ул. „Стара планина“ № 2 . Тел. 05751/3150
  • СБР „Медика-Албена“, КК Албена,  СБР „Медика-Албена“. Тел. 0877123321
loading...