Програми в подкрепа на децата в риск

0
309
За програми в подкрепа на децата в риск  информира кметът на Добрич Йордан Йорданов във Facebook

“Част от социалната ни политика е насочена към децата в риск. Нашата цел е те да получават адекватна грижа и среда, близо до семейната, за да почувстват домашен уют и топлина. По проект „Приеми ме 2015“ работим с 26 семейства в Добрич” – обясни кметът във Facebook пост.

Изпълнението на проект „За равен шанс на децата“ по схема „Услуги за ранно детско развитие“ позволява продължванаето на предоставяне на услуги като прегледи и диагностика на психомоторното развитие на 565 деца от 0 до 7 години, консултиране на 180 новопостъпили семейства в Общностния център за деца и семейства.

Проведени са 4089 индивидуални консултации на родители и деца от 0 до 7 години и на 388 групови консултации.

По проект “Наблюдавано жилище за младежи град Добрич“ се оказва подкрепа на 6 младежи без увреждания на възраст от 18 до 21 години, които до момента са ползвали резидентна услуга или приемна грижа и нямат все още възможност за пълна самостоятелност поради липса на доходи и заетост. В Наблюдаваното жилище те водят самостоятелен начин а живот, но получават и подкрепа от специалисти чрез психологическо, социално, правно, трудово и друго консултиране. До настоящия момент през Наблюдавано жилище са преминали 14 младежи.