От 18 до 25 май се провежда третият етап на обследване състоянието на есенниците и прогнозни средни добиви, съотнесени към целия размер на площи с пшеница и ечемик в областта.

Към 15.05.2020г. засетите площи в област Добрич с царевица за зърно са 971 211 дка, а с маслодаен слънчоглед – 808 621 дка.

В Област Добрич са се регистрирали четирима розопроизводители, като един от тях отглежда насаждения в област Стара Згора. В областта се отглеждат общо 379 дка розови насаждения от вида „Дамасцена“, като 308 дка са в  община Добричка, а 71 дка са в община Балчик.

Наблюдава се намаляване на площите с маслодайна рапица през настоящата година за сметка на увеличаването на площите със слънчоглед и царевица в областта. Площите с пшеница запазват тенденцията си, като са намалели само с около 5000 дка спрямо предходната година. При лавандуловите насаждения се наблюдава увеличение с около 4000 дка спрямо 2019 г.

 

  • ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНО
ГОДИНА ЗАСЕТИ ПЛОЩИ ДКА РЕКОЛТИРАНИ ПЛОЩИ ДКА СРЕДЕН ДОБИВ КГ/ДКА ПРОИЗВОДСТВО ТОНА
2016 961 717 961 717 544 523 089
2017 939 365 939 289 605 568 455
2018 1 014 770 1 014 770 816 828 124
2019 917 836 917 656 624 572 222
2020*-15.05.20 971 211

 

  • МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
ГОДИНА ЗАСЕТИ ПЛОЩИ

ДКА

РЕКОЛТИРАНИ ПЛОЩИ

ДКА

СРЕДЕН ДОБИВ КГ/ДКА ПРОИЗВОДСТВО ТОНА
2016 810 885 810 885 270 219 310
2017 823 388 823 388 278 228 734
2018 724 168 724 168 301 217 822
2019 717 088 717 062 263 188 811
2020*-15.05.20 808 621

 

  • Маслодайна рапица
ГОДИНА ЗАСЕТИ ПЛОЩИ ДКА РЕКОЛТИРАНИ ПЛОЩИ

ДКА

СРЕДЕН ДОБИВ КГ/ДКА ПРОИЗВОДСТВО ТОНА
2016 169 245 167 096 308 51 497
2017 170 090 162 497 295 47 938
2018 171 260 170 866 266 45 441
2019 189 446 129 383 255 32 956
2020 29 220

 

  • ПШЕНИЦА
ГОДИНА ЗАСЕТИ ПЛОЩИ ДКА РЕКОЛТИРА-НИ ПЛОЩИ

ДКА

СРЕДЕН ДОБИВ КГ/ДКА ПРОИЗВОДСТВО ТОНА
2016 1 193 875 1 193 585 563 67 1402
2017 1 212 891 1 212 891 598 724 948
2018 1 221 971 1 221 971 541 66 0863
2019 1 300 520 1 299 724 553 719 374
2020 1 245 404

 

 

  • ЛАВАНДУЛА
ГОДИНА ЗАСЕТИ ПЛОЩИ ДКА РЕКОЛТИРА-НИ ПЛОЩИ

ДКА

СРЕДЕН ДОБИВ КГ/ДКА ПРОИЗВОДСТВО ТОНА
2016 6 961 6 961 524 3 650
2017 24 658 24 658 608 15 001
2018 39 640 39 640 525 20 793
2019 72 239 72 239 647 46 718
2020 76 347

 

Инж. Десислава ИВАНОВА,

директор на ОД „Земеделие“  – Добрич

 

loading...