https://www.facebook.com/ndtdobrich?epa=SEARCH_BOX

https://www.facebook.com/groups/1028985457254191/

https://www.facebook.com/groups/dobrudjanci/

Току-що ни съобщиха, че по пътя Добрич-Крушари има напали дървета от пороя и пътни машини ги узбутват встрани, за да направят пътя проходим.

 

Коментирай