Пореден акт на вандалска проява е установен при ежедневните проверки на екоинспекторите при общинска администрация, град Добрич. Три контейнера за разделно събиране на отпадъци от опаковки (син, жълт и зелен) и един за смесени битови отпадъци, поставени на ул. „Теменуга“, пред СУ „Любен Каравелов“, са изгорели. Не може да бъде категорично заявено дали изгарянето им е вследствие на човешка небрежност, или e в резултат на съвсем умишлен акт. За съжаление, това е поредният случай, в който съдовете за смет вандалски се унищожават. И преди да бъде получен поредният сигнал от добросъвестни граждани, както и поредният въпрос „Къде са контейнерите за разделно събиране на отпадъци?“, Ви информираме, че са уведомени фирмите „Екопак България“ АД и „Уейст Солюшънс България“ ЕООД, собственици на повредените контейнери, които ще предприемат действия за тяхната подмяна във възможно най – кратки срокове.

loading...