Във връзка с организирането на пресконференция относно стартиране на изпълнението на проект по ДБФП № BG16RFOP002-3.004-0038-C01 „Eфективно използване на ресурсите в „К 2” ООД“, имаме удоволствието да Ви поканим на 22.01.2019г. от 10:30 часа в офиса на „К 2” ООД, находящ се в гр. Добрич, бул. „ДОБРУДЖА” №2.