Паметна плоча на загинали във войните откриват в Ново Ботево

0
334

Паметна плоча на загинали във войните жители на село Ново Ботевов община Добричка ще бъде тържествено осветена на 8 октомври. Инициативата за изграждането и поставянето на паметния знак е подета в началото на 2020 г. На 9 януари кметският наместник Георги Атанасов внася искане в Община Добричка, с което настоява за изграждане на паметна плоча с имената на загиналите жители на село Ново Ботево в Първата световна война, Междусъюзническата война, Втората световна война, както и на отведени от румънците жители.

С писмо на кмета на Община Добричка Соня Георгиева от 11 март 2020 г. е подадено предложение до Областната комисия „Военни паметници“ за издаване на становище за изграждането на възпоменателната плоча. На 7 октомври 2021 г. Областната комисия „Военни паметници“ гласува единодушно предложението да се внесе за одобрение в Министерството на отбраната.

Изграждането на паметната плоча е осигурено финансово от Министерството на отбраната и Община Добричка.Паметният знак – дело на скулптора Христо Илиев, е поставен на сградата на кметското наместничество и съхранява за поколенията имената на петима жители на Ново Ботево.

Началният час на официалното откриване и освещаването на паметната плоча на 8 октомври е 10.00.