Ще задържим мандата до петък, обяви председателят на парламентарната група на БСП Георги Свиленски след заседание на Изпълнителното бюро на партията дали да върне третия мандат за съставяне на правителство.

“Изпълнителното бюро на БСП в момента заседава. Утре ще предложим на Националния съвет два варианта за действие, които са в съответствие с Конституцията и ще бъдат с хоризонт петък. Тогава и двата варианта ще бъдат обсъдени”, обясни Свиленски.

Какво толкова “форсмажорно” има в казуса с председателя на КЕВР, за да задържат мандата управляващите

Извинявайте, но какво толкова “форсмажорно”, както се изразяват някои управляващи, има в казуса с председателя на КЕВР, чието избиране беше обявено от Конституционния съд за противоконституционно? Толкова “форсмажорно”, та било нужно “да задържат” мандата, защото държавата не можела в тази криза да е без председател на КЕВР. Така твърдят управляващите.

Хайде обаче да видим какво твърди конституционния ред и законодателството:

1. След като решението за избор на председател на КЕВР е обявено за противоконституционно, то съгласно конституционната юриспруденция (РКС по к.д. № 5 от 2019 г.), изборът е невалиден от датата, на която е направен. Тоест, все едно не се е случил.

2. Чл. 11, ал. 5, изр. 2 от Закона за енергетиката постановява, че: “Членовете на комисията продължават да изпълняват функциите си и след изтичането на мандата им до встъпване в длъжност на новите членове.”

С други думи, тъй като изборът на нов председател на КЕВР не се е случил, председател си остава предходния – г-н Иван Иванов, който въпреки изтичането на мандата му, следва да изпълнява функциите си до конституционосъобразното избиране на нов председател.

Точка. И няма място за партийни истерии и нарушаване на Конституцията със “задържане на третия мандат до 15 август”, за да можели да изберат председател на КЕВР понеже, видите ли, на някакви партийци им се струвало, че КЕВР бил без председател след решението на КС.

От фейсбук, заглавието е на редакцията

https://trud.bg