ОП „Комуналстрой“ почиства подлеза пред гара ЮГ.

0
334
Днес и утре ОП „Комуналстрой“ почиства подлеза пред гара ЮГ.
В съоръжението, което не се използва по предназначение от години, често се събират бездомни граждани. Те са струпали там леснозапалими предмети, за което през изминалата седмица в Общината е получен сигнал от граждани.
През следващата седмица, когато служителите на ОП „Комуналстрой“ приключат с почистването, достъпът в подлеза ще бъде ограничен с подходящи заграждения.
Извършеният през миналата година ремонт на бул. „Добричка епопея“ осигури удобно и безопасно място за пресичане на булеварда към гарата. Също така може да се използва подлезът под бул. „Добричка епопея“ към ул. „Кирил и Методий“, който е осветен и използваем.